จงมองไปข้างหน้าเพื่อก่อความหวัง
จงมองไปหลังเพื่อแก้ไขความผิด
ถ้าคนไม่มีหวังก็เหมือนคนสิ้นคิด
ถ้าไม่มีความผิดก็เหมือนไม่ใช่คน